Avenboksdvärgmal
Stigmella carpinella (Heinemann, 1862)

Avenboksdvärgmal Stigmella carpinella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella carpinella (Heinemann, 1862). Avenboksdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-6,5 mm. Huvudhår ockragula, krage samt ögonlock vita. Antenner gulvita vid basen, drygt halva framvingelängden. Framvingar mörkbruna med ett gulvit tvärband. Bakvingar ljusgrå.

Biologi

Habitat

Finns i lövskog där det växer avenbok.

Associationer

Näringsväxt: Carpinus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni samt en andra generation i juli-augusti. Larven är ljusgul och gör en lång gångmina där exkrementerna i början fyller gången senare är de placerade i mittlinje. Kokongen är gulvit.

Utbredning

Förekommer sällsynt i södra Sverige. I övriga norden finns den i Danmark, men saknas i Norge och Finland. Mina av Avenboksdvärgmal Stigmella carpinella.

Mediafiler på webben
Läs mer