Lönnhöstmal
Ypsolopha sequella (Clerck, 1759)

Lönnhöstmal Ypsolopha sequella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ypsolopha sequella (Clerck, 1759). Lönnhöstmal.

Beskrivning

Vingbredd 16-20 mm. Huvud och mellankropp vit. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna vita med svarta teckningar. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmiljöer där det växer lönn.

Associationer

Näringsväxt: Acer.

Beteende

Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-september. Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en gles, vitaktig kokong på stammen eller ett nedfallet blad.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Hälsingland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer