Allmän brokvecklare
Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Allmän brokvecklare Celypha lacunana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775). Allmän brokvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 14-18 mm. Larven lever i maj juni i hopvecklade blad av diverse träd, buskar och örter, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer