Musgrå lingonsäckmal
Coleophora murinella Tengström, 1847

Musgrå lingonsäckmal Coleophora murinella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora murinella Tengström, 1847. Musgrå lingonsäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever i en bladsäck på lingon.

Mediafiler på webben
Läs mer