Pärondvärgmal
Stigmella pyri (Glitz, 1865)

Pärondvärgmal Stigmella pyri T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Stigmella pyri (Glitz, 1865). Pärondvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4-5,5 mm. Huvudhår rostgula, krage gråbrun samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, knappt halva framvingelängden. Framvingarna glänsande guldbruna, mot spetsen med stålblått skimmer, bakvingar grå, hos hanen med svarta doftfjäll i fram- och bakkant.

Biologi

Habitat

Finns på ängs- och hagmarker med päronträd.

Associationer

Näringsväxt: Pyrus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-augusti. Larven är grön och gör en gångmina med exkrementerna i tvärbågar som fyller gången helt, mot slutet i mittlinje. Kokongen är rödbrun.

Utbredning

Förekommer sällsynt i Skåne och på Öland. I övriga norden finns den i södra Danmark, saknas i Norge och Finland. Minteckning av Pärondvärgmal Stigmella pyri.

Mediafiler på webben
Läs mer