Mörkringad tjärblomstersäckmal
Coleophora graminicolella Heinemann, 1876

Mörkringad tjärblomstersäckmal Coleophora graminicolella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora graminicolella Heinemann, 1876. Mörkringad tjärblomstersäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Hs. Vingbredd 15-17 mm. Larven lever i en rörsäck på tjärblomster.

Mediafiler på webben
Läs mer