Grusstarrminerarmal
Elachista utonella Frey, 1856

Grusstarrminerarmal Elachista utonella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista utonella Frey, 1856. Grusstarrminerarmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 8-9 mm. Larven minerar i starr. Synonym Elachista paludum Frey, 1859.

Mediafiler på webben
Läs mer