Olivfärgad stjärnblomsäckmal
Coleophora lithargyrinella Zeller, 1849

Olivfärgad stjärnblomsäckmal Coleophora lithargyrinella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora lithargyrinella Zeller, 1849. Olivfärgad stjärnblomsäckmal förekommer tämligen sällsynt i Sk, Bl, Sm, Vb, Nb och på Öl. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever i en rörsäck på stjärnblomma. Synonym Coleophora olivacella Stainton, 1854.

Mediafiler på webben
Läs mer