Vitpilmott
Sciota adelphella (Fischer von Röslerstam, 1836)

Vitpilmott Sciota adelphella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Sciota adelphella (Fischer von Röslerstam, 1836). Vitpilmott förekommer sällsynt från Sk till Vs. Vingbredd 20-24 mm. Larven lever i augusti oktober på bladen av främst vitpil men även asp och sälg, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer