Rödlätt lövmätare
Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)

Rödlätt lövmätare Scopula rubiginata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767), hane. Rödlätt lövmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 18-20 mm. Larven lever på klöver, luzern, vinda, vicker och timjan, förpuppning i ett tunt spinn mellan sammanspunna blad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer