Malörtsmalmätare
Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767)

Malörtsmalmätare Eupithecia innotata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767). Malörtsmalmätare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 18-24 mm. Larven lever på diverse örter och buskar bl. a. fältmalört, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer