Allmän tågsäckmal
Coleophora alticolella Zeller, 1849

Allmän tågsäckmal Coleophora alticolella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora alticolella Zeller, 1849. Allmän tågsäckmal förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i en rörsäck främst på veketåg. Synonym Coleophora caespititiella sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer