Ljusgrå småstävmal
Scrobipalpa obsoletella (Fischer von Röslerstam, 1841)

Ljusgrå småstävmal Scrobipalpa obsoletella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Scrobipalpa obsoletella (Fischer von Röslerstam, 1841). Ljusgrå småstävmal förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever inuti stjälken av främst strandmålla.

Mediafiler på webben
Läs mer