Pälsmal
Tinea pellionella Linnaeus, 1758

Pälsmal Tinea pellionella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Tinea pellionella Linnaeus, 1758. Pälsmal.

Beskrivning

Vingbredd 9-15 mm. Huvudhår ockragula. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna mörkt gråbruna med svagt tecknade svarta fläckar, oftast minst två. Hyalinfläcken i närheten av basen. Bakvingar ljusgrå. Svår att skilja från Tinea columbariella, T. dubiella, T. svenssoni men genitalier är olika.

Biologi

Habitat

Finns såväl inomhus i ladugårdar, stallar och liknande samt utomhus i bl. a. fågelbon.

Associationer

Larvföda: Hår, döda insekter, pälsverk, ylle, fjädrar m. m.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-augusti. Den säckbärande larven är vitaktig med mörkt huvud och lever sekundärt som skadedjur inomhus och livnär sig av ull, pälsar, fjäder, hudar insektsamlingar m m. Utomhus lever den i fågelbon.

Utbredning

Påträffad från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer