Nicrophorus sepultor Charpentier, 1825

Nicrophorus sepultor T2 Stanislav Snäll

Texter: Stanislav Snäll CC-BY


Trivialnamn

Det finns inga trivialnamn i vår databas.

Klassificering

Liknande taxa

Nicrophorus sepultor kan förväxlas med flera närstående Nicrophorus-arter som har röda band på täckvingarna (Nicrophorus fossor, Nicrophorus vespillo, Nicrophorus investigator, Nicrophorus vestigator och Nicrophorus vespilloides). Man kan skilja den från andra Nicrophorus-arter med röda band och röd antennklubba på att bakkroppens fria (synliga) ryggsegment har svarta eller mörkt svartbruna hår och borst. Alla andra svenska arter med röda band på täckvingar och röd antennklubba har gula eller ljusbruna borst på bakkroppens fria segment. Från Nicrophorus vespilloides kan man skilja den på antennklubban, vars tre yttre leder är röda, på [[Nicropphorus vespilloides]] är hela antennklubban svart.

Beskrivning

15 till 20 mm. Kroppen är svart, täckvingar med orangeröda tvärband, kroppshår och borst på översida svart. Huvudet är bredare än långt, avsmalnande fram, i mitten fint och glest punkterat, tinningar bakom ögon är grövre punkterade. Antenner är svarta, antennklubbans yttre tre leder röda. Första antennleden med svarta borst på ovansida. 
Halsskölden är svart, fint punkterad, lätt glänsande, så gott som kal utan långa och tjocka hår. Halsskölden är 1,3 gånger bredare än lång, framåt utvidgad. 
Täckvingarna är ca 1,25 gånger längre än breda, lätt utvidgade bakåt. I färgen svarta med orangeröda tvärband (på gamla eller döda exemplar kan den orangeröda färgen vara mycket mörkare, nästan brun). Täckvingarnas sidor, främre och bakre kant med korta svarta borst. Färgteckningen kan variera något men vanligast med två orangeröda oregelbundna tvärband av vilka det bakre avbrutet vid sömmen. Skutellen är svart med fina täta punkter och utan tydliga borst eller hår. Fria (synliga) bakkroppssegment (ryggleder) är fint punkterade och med kort svart behåring, endast det sista bakkroppsegmentet kan ibland ha mörkbruna hår. Undersidan har svart och på mellanbröstet gulbrunt hår.
Ben svarta, baktibierna är raka utvidgade bakåt, främre tarser med långa, tjocka, gula hår. Hanarnas framtarser är bredare än hos honorna.

Biologi

Lever på mindre kadaver som den gräver ner under marken. Har bara en generation under ett år och övervintrar som larv.

Utbredning

Inga säkra fynduppgifter från Sverige under 1900- och 2000-talet.

Mediafiler på webben
Läs mer