Mindre klubbgräshoppa
Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815)

Hona av mindre klubbgräshoppa, Myrmeleotettix maculatus. T2 Göran Liljeberg

Texter: Thomas Strid, Erland Dannelid, Oskar Kindvall, Rikard Vestin, Urban Wahlstedt CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Myrmeleotettix.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Mest lik alvargräshoppa, som har ungefär samma storlek och kroppsbyggnad. Alvargräshoppan har dock trådlika antenner och har längre halssköld jämfört med huvudets längd, sett rakt uppifrån. Större klubbgräshoppa har också klubbformade antenner, men dessa är vitspetsade och kroppslängden är nästan den dubbla.

Beskrivning

Längd hane 11-13 mm, hona 14-16 mm. Småväxta djur som är vackert marmorerade i många olika färger. Hanens antenner är klubblikt förtjockade i spetsen. Ofta håller hanen antennen böjd i vinkel, så att den liknar en golfklubba. Honans antennspets är snarare utplattad i spetsen så att den, enbart från vissa håll, ser tjockare ut. Halsskölden har tydliga sidolister som är markant inåtvinklade. Halsskölden är ovanligt kort (inte längre än huvudets längd, sett rakt uppifrån).

Biologi

Habitat

Lever framförallt på extremt torra platser, t.ex. hedar, alvarmarker, sandfält, grustag, hällmarker och i rasbranter. I skogslandskapet kan den trivas på hyggen och utmed skogsbilvägar, där marken störts så att det bildas mycket barmark.

Beteende

Läte. Lockar med ett surrande r-ljud som upprepas i en pulserande strof som successivt ökar i ljudstyrka under 10-15 sekunder. Under uppvaktning av honor utför hanen dansanta sidovaggningar med hela kroppen och alstrar då ett kort knarrande läte.

Utbredning

Allmänt förekommande i hela landet, utom längst i norr.


Mediafiler på webben
Läs mer