Alvargräshoppa
Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825)

Hane av alvargräshoppa, Omocestus haemorrhoidalis. Antennerna är trådlika (även hos honorna). T2 Göran Liljeberg

Texter: Thomas Strid, Erland Dannelid, Oskar Kindvall, Rikard Vestin, Urban Wahlstedt CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Arten förväxlas lätt med mindre klubbgräshoppa, som är den enda markgräshoppa som är lika liten. Hos mindre klubbgräshoppa har hanen klubbformade antenner och honan tillplattade antennspetsar, vilket inte alvargräshoppa har. Halssköldens längd är längre än huvudets längd, sett rakt uppifrån, hos alvargräshoppa. mindre klubbgräshoppa har en kortare halssköld. Övriga gräshoppor med långa vingar och inåtvinklade sidolister är större.

Beskrivning

Längd hane 11-13 mm, hona 16-19 mm. En mycket liten gräshoppa som är gul till orangeaktig på bakkroppsspetsen. Kroppsfärgen varierar mellan grått och beige. Här i Sverige är den sällan grön. Långvingad, men vingarna når sällan förbi bakbensknäna. Halsskölden har tydligt inåtvinklade sidolister. Antennerna är trådlika, hos båda könen, utan förtjockningar.

Biologi

Habitat

Den finns på alvarmark och i andra, gärna torra, betade gräsmarker.

Beteende

Läte. Lätet består av en kort strof som varar 3-5 sekunder. Varje strof inleds mycket svagt och ljudet ökar sedan snabbt till full styrka. Lätet påminner mest om gröna ängsgräshoppans ljud, men med nästan lika kort varaktighet som slåttergräshoppans.

Utbredning

Arten är sällsynt förekommande i Sverige och begränsad till områden med kalkberggrund. Den finns på alvarmark och i andra, gärna torra, betade gräsmarker på Öland och Gotland. Den finns också på alvarmarkerna vid Kinnekulle i Västergötland. Arten verkar inte längre finnas kvar i Skåne, där den tidigare observerats vid Ringsjön.

Mediafiler på webben
Läs mer