Större klubbgräshoppa
Gomphocerus rufus (Linnaeus, 1758)

Hane av större klubbgräshoppa, Gomphocerus rufus. T2 Göran Liljeberg

Texter: Thomas Strid, Erland Dannelid, Oskar Kindvall, Rikard Vestin, Urban Wahlstedt CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Gomphocerus.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Bortsett från antennerna är arten mycket lik flera andra arter av gräshoppor med inåtvinklade sidolister och långa vingar, t.ex. backgräshoppa. Ingen av dessa arter har dock en antydan till klubbformade antenner med vita spetsar. Mindre klubbgräshoppa har klubbformade antenner, men dessa är enfärgade, och dess kroppsstorlek är betydligt mindre.

Beskrivning

Längd hane 14-18 mm, hona 17-24 mm. Arten varierar mycket i färg och teckning, men känns ändå lätt igen på de karakteristiska antennerna, som är klubblikt förtjockade i spetsen. Klubbans tjockaste del är svart, vilket i kombination med den vita spetsen gör arten omisskännlig. Halsskölden har tydligt inåtvinklade sidolister.

Biologi

Habitat

Den lever mest i lite frodigare vegetation och kan vara mycket vanlig i vägrenar eller i örtrika skogsgläntor. Arten verkar vara vanligare i skogsbygder än i rena jordbruksområden. Däremot kan hagmarker och klövervallar vara utmärkta miljöer för arten.

Beteende

Läte. Den lockar med ett darrande väsljud i samma rytm som när man skrattar hastigt. Strofen varar i 4-5 sekunder. Under uppvaktning av honor utför hanen dansanta rörelser med huvud, antenner och palper. I början av det darrande väsljudet lutas huvudet ömsom åt höger ömsom åt vänster, med antennerna hela tiden hållna snett nedåtriktade.

Utbredning

Allmänt förekommande i stora delar av landet.


Mediafiler på webben
Läs mer