Nattsländor
Trichoptera

Texter: Mats W Pettersson CC-BYNattsländorna är som fullvuxna små till medelstora insekter som vanligtvis är färgade i brunt eller gulbrunt.  De har två par tunna, välutvecklade flygvingar som är klädda med tunna hår. Vingarna är ofta ganska smala med få tvärribbor. Med sina långa antenner och över kroppen taklagda vingar liknar de både nätvingar, vattennätvingar och en del fjärilar. Nätvingar och vattennätvingar har emellertid betydligt flera celler i vingarna särskilt utmed vingens framkant och från fjärilar skiljer man dem genom att de inte har fjäll på vingarna utan är kala eller håriga. Nattsländornas antenner och sporrar på benen går lätt av när de är torra, vilket ofta försvårar bestämning av dem.   Nattsländor är nog mest intressanta i larvstadiet där deras utseende varierar mycket genom att de bygger hus av olika material som finns i de rinnande vatten där de växer upp och förpuppar sig. Dessa husmaskars utseende är ofta artspecifikt, men det beror oftast på att deras förälder väljer en specifik miljö för äggläggningen. Således kan huset bestå av sandkorn, snäckor, växtdelar eller en blandning av dessa. Man kan visa att de inte ratar bomaterial av annan sort genom att erbjuda små larver någonting annat t ex vackert färgade paljetter, och då bygger de gärna sina hus av det. Andra arter är frilevande och spinner fångstnät mellan stenar och vegetation.

Underliggande taxa

Maximalt fem nivåer visas. Lägre nivåer nås via länkarna för respektive taxon. Visa/dölj underliggande taxa genom att klicka på plus/minus.


Mediafiler på webben
Läs mer