Halvvingar
Hemiptera

Texter: Mats W Pettersson CC-BYHalvvingar eller Hemiptera delas in i växtlöss, stritar och skinnbaggar. växtlöss och stritar är med några få undantag små insekter, sällan över 6 mm. De har sugsnabel och stickande-sugande mundelar som de suger vätska med från växter. De liknar skinnbaggarna genom att ha stickande mundelar och de har ibland läderartade täckvingar. Men sugsnabelns placering skiljer dem åt samt framförallt att det främre vingparet är enhetliga och inte överlappar i bakändan. Vingarna hålls också nästan alltid taklagda över kroppen, inte platt som hos skinnbaggarna.
Det är hos de hoppande stritarna som vi finner de läderartade täckvingarna. Annars är det vanligt att framvingarna är tunna. bladlöss, bladloppor och mjöllöss är sådana och de är alla skadedjur på odlade växter utom- och inomhus. Mjöllössen har vitpudrade vingar och är lite fjärilslika, dock mycket små. bladlössen är ofta utan vingar i de generationer som inte flyttar sig men i början och slutet på säsongen behövs vingar på väg från och till övervintringsplatserna.
Ett exempel på en mycket märklig insektsfamilj är sköldlössen. Honorna hos dessa har de flesta organ reducerade och under ett sköldliknande vaxöverdrag på värdväxten hittar man bara en kropp och en sugsnabel. Ibland kan man se hannar också som bara har ett par vingar, vilket annars är typiskt för myggor och flugor som tillhör tvåvingarna.
Hannarna hos cikadorna har ett ljudorgan (tymbal) med vilken de kan framkalla mycket gälla ljud. Mindre känt är att vi även i Sverige har en cikada. Bergscikadan Cicadetta montana är den största striten och förekommer sällsynt i södra Sverige.

Underliggande taxa

Maximalt fem nivåer visas. Lägre nivåer nås via länkarna för respektive taxon. Visa/dölj underliggande taxa genom att klicka på plus/minus.


Mediafiler på webben
Läs mer