Skalbaggar
Coleoptera

Texter: Mats W Pettersson CC-BYBeskrivning

Skalbaggar är oftast lätta att känna igen, trots att storleken varierar från 0,35 mm till 7-8 cm. Framvingarna är hårda eller läderartade täckvingar som vanligen döljer hela bakkroppen. De möts kant i kant uppe på ryggen. Täckvingarna döljer de tunna bakvingarna som används för flygning. En del arter saknar bakvingar och då kan täckvingarna vara hopväxta. Sällan saknas vingar helt. Käkarna är ofta kraftiga och antennernas utseende varierar mycket. Antalet fotleder är en karaktär som är mycket viktig för att kunna bestämma dem till någon av de hela 110 familjerna. Också den stora variationen i antennernas utseende är viktig för identifikationen. Larverna kan vara allt från orörliga till aktiva och rörliga, men utmärks oftast genom att ha ett kraftigt kitinerat huvud. Eftersom de har fullständig utveckling påträffas också puppor.

Biologi

Födoval

Bland skalbaggarna hittar man både växtätare och rovdjur. Många påträffas i blommor andra lever i svampar, i ved eller under barken på döda eller levande träd, i spillning eller i vatten.

Underliggande taxa

Maximalt fem nivåer visas. Lägre nivåer nås via länkarna för respektive taxon. Visa/dölj underliggande taxa genom att klicka på plus/minus.


Mediafiler på webben
Läs mer