Solgräshoppa
Chorthippus apricarius (Linnaeus, 1758)

Hane av solgräshoppa, Chorthippus apricarius. T2 Göran Liljeberg

Texter: Thomas Strid, Erland Dannelid, Oskar Kindvall, Rikard Vestin, Urban Wahlstedt CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Enfärgat gråbruna exemplar av slåttergräshoppa och backgräshoppa, som har samma kroppsstorlek, kan, med sina inåtvinklade sidolister på halsskölden, vara mycket lika solgräshoppa. Dessa båda arter har dock längre vingar, som når förbi bakbensknäna, och tvärfåran på halsskölden skär igenom framför mitten. Solgräshoppans långvariga spelläte skiljer sig också markant från både backgräshoppa och slåttergräshoppa. Grön ängsgräshoppa är den enda arten som spelar oavbrutet lika länge som solgräshoppa, men lätet har en snabbare takt.

Beskrivning

Längd hane 13-16 mm, hona 16-22 mm. Båda könen är ljust gråbruna, eller ibland lite svagt grönskimrande framtill. Någon större färgvariation förekommer inte. Halsskölden har tydligt inåtvinklade sidolister, sett uppifrån. Halssköldens mittlist korsas av en tvärfåra strax bakom mitten. Vingarna når knappt längre än till bakbensknäna. Hanens täckvinge har ett extra brett centralt fält med ogrenade tvärribbor.

Biologi

Beteende

Läte. Strofer som är uppbyggda av tvåstaviga pulser "zige", som upprepas med en konstant hastighet (3-5 pulser per sekund). Varje strof inleds svagt och det dröjer några sekunder innan full ljudstyrka uppnåtts. Stroferna varar 15-45 sekunder innan de tvärt avbryts.

Utbredning

Arten är begränsad till de sydligaste landskapen, men där tillhör den de vanligaste arterna. Livsmiljön varierar och arten påträffas i både frodiga och torrare gräsmarker. Arten kan vara mycket talrik i vallar, trädor och på ruderatmark.


Mediafiler på webben
Läs mer