Cikadavårtbitare
Metrioptera roeselii (Hagenbach, 1822)

Hane av cikadavårtbitare, Metrioptera roeselii. Ett ljust brett band går längs halssköldens sidor T2 Göran Liljeberg

Texter: Thomas Strid, Erland Dannelid, Oskar Kindvall, Rikard Vestin, Urban Wahlstedt CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Grön hedvårtbitare och ljungvårtbitare har liknande kroppsbyggnad. Vissa individer av cikadavårtbitare kan ha liknande kombination av ljusgrönt och brunt som grön hedvårtbitare men, den har inte sågtandad teckning på bakbenslåren.

Beskrivning

Längd hane 12-18 mm, hona 14-20 mm (exklusive äggläggningsrör). Honans äggläggningsrör blir 6-8 mm. Stor variation i färgteckning förekommer. Har ofta brokig teckning i gröna, bruna och grå nyanser. Bakbenens lår har en arttypisk sågtandad teckning. Halssköldens lodräta sidor är runtom kantade med ett brett ljust band. Färgen på detta varierar. Undersidan är grön. Halsskölden har sidolister men saknar mittlist. Honan har mycket korta vingar, hanen har något längre. Sällsynt förekommer långvingade exemplar. Hanens sista övre bakkroppssegment är spetsigt med en inskuren springa.

Biologi

Habitat

Förekommer ofta i högväxt frodig vegetation. Föredrar fuktiga miljöer såsom strandängar och diken. Djuren sitter gärna högt uppklättrade i vegetationen.

Födoval

Äter främst gräsfrön och andra växtdelar.

Beteende

Läte. Ett genomträngande "cikadalikt", surrande pysljud som då och då avbryts med korta pauser: "zzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzz". Lätet är kraftigt, men högfrekvent, och kan därför vara svårt att uppfatta. Ultraljudsdetektor kan vara till stor hjälp vid eftersök.

Utbredning

Arten har länge varit begränsad till Mälardalen, men har under senare decennier spridit sig till nya områden. Längst i norr har arten etablerat sig genom invandring från Finland, medan en liten förekomst vid Smygehuk i Skåne troligen uppkommit genom att långvingade exemplar flugit dit från Tyskland eller Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer