Utforska den biologiska mångfalden!

Här hittar du beskrivningar och bilder för Nordens och Baltikums organismer. Du kan söka eller bläddra bland alla arter i området, se var man kan hitta dem och följa länkar till mer information.

Börja din sökning längst upp på sidan. Eller gå via länkarna här under. Du kan också bläddra dig vidare från livets rot.

Djur

Djuren är den grupp vi har arbetat mest med på Naturforskaren. Flera av djuren har text och bild, några har ljud.

Utvalda djur

Trollsländor

Gräshoppor

Fjärilar

Stormusslor i sötvatten

Utforska djuren

Växter

Än så länge saknar växterna utförliga beskrivningar hos oss. Men du kan alltid hitta fyndkarta och länkar till mer information på andra sidor.

Utforska växterna

Svampar

Svampar

Nordens och Baltikums svampar väntar på att få ordentliga beskrivningar i Naturforskaren. Fyndinformation och länkar till mer information på webben finns redan nu.

Utforska svamparna

Det här är Naturforskaren

Naturforskaren drivs av Naturhistoriska riksmuseet i samarbete med institutioner i Finland och Estland. Här samlar och presenterar vi vår och andras kunskap om djur och natur. Vi arbetar på att beskriva de cirka 60 000 arterna som finns i Norden och Baltikum. Den information du kan hitta är:

  • Textbeskrivningar
  • Bilder och läten
  • Fyndkartor
  • Länkar till mer information

Läs mer om Naturforskaren »